Bränns med blöt ved

Förbränning med våt ved Den ofta utövade rökningen med våt ved orsakar en betydande energiförlust inte bara på grund av nödvändigheten att avdunsta fukten i ugnen och släppa ut ångan till skorstenen, men också som ett resultat av minskad effektivitet hos pannan eller eldstaden. Kondensation […]

Mekanisk ventilation

Mekanisk ventilation. Mekanisk ventilation är utbytet av luft som sker tack vare användningen av mekaniska anordningar. Mekanisk ventilation kan vara: Vakuum, när det skapar ett undertryck i ett ventilerat rum; lågtryck, där luftflödeshastigheten är 3 ÷ 9 m/s i de huvudsakliga […]