Systémy WUF-T, WWP vo vnútri

Systémy WUF-T, WWP vo vnútri

WUF-T aj WWP (Vratislavský veľký tanier), rovnako ako iné systémy mali podobné riešenia ako tie, ktoré boli opísané skôr. Všetky systémy boli väčšinou založené na konštrukčnom systéme pozostávajúcom z doskových prvkov. Odlišovali sa hlavne rozmermi prvkov, podrobnosti pripojenia, dokončenie hrán atď..
Spoje podliehali požiadavkám na pevnosť a izoláciu: pena vlhkosť-vlhkosť, tepelné a akustické.
Potrebná sila (nosnosť) kĺby prvkov zabezpečovali ich spoluprácu pri prenose síl.
Vonkajšie steny zabezpečovali vhodné tepelné a vlhkostné podmienky pre technické miestnosti podľa vtedy platných noriem. Spoje boli najslabšie miesta na stenách, cez ktoré by mohla prenikať voda a vzduch.
Riešenia prezentované na výkresoch ukazujú, ako boli vykonané stenové spojenia, ktoré spĺňali požiadavky stanovené pre nich.

Zanechať Odpoveď

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.