Čo potrebujete vedieť o dreve ako palive?

Čo potrebujete vedieť o dreve ako palive?

Drevo ako palivo prichádza v mnohých podobách:

 

protokoly (narúbané drevo),
štiepka,
piliny a hobliny,
kora,
brikety,
pelety.

 

Mnohotvárnosť dreva ako paliva sťažuje prijatie jednoznačných a identických meracích jednotiek na porovnanie rôznych druhov drevného paliva..

S cieľom štandardizovať nomenklatúru a uľahčiť používanie dreva ako paliva sa navrhuje prijať nasledujúce definície jednotiek:

1 m³ jeden kubický meter objemu masívneho dreva (hrúbka dreva) – napr.. 1 m³ vyrezaný z hrubého kmeňa stromu
1 t.t jeden kubický meter objemu dreva vrátane vzduchu medzi kusmi dreva

1 mp drevnej štiepky, hobliny alebo piliny
v závislosti od ich hustoty
<=> ok. 0,4 m³ dreva
1 m³ dreva <=> ok. 2,5 mp drevnej štiepky, hobliny
alebo mierne zhutnené piliny
1 mp palivové drevo
naukladané
<=> 0,65-0,85 m³ dreva v závislosti od
na veľkosti a tvare valčekov
1 pobočka mp
naukladané
<=> 0,25-0,45 m³ dreva
1 kusové drevo
vo forme denníkov
<=> 0,45-0,65 m³ dreva

 

Nejednoznačné je aj použitie jednotiek hmotnosti, pretože 1 kg suchého dreva a 1 kg vlhkého dreva znamená aj úplne iné množstvá dreva.
Rovnaký m³ masívneho dreva nasýteného vodou môže vážiť 2 krát alebo viac ako m³ suchého dreva.

 

1 kg m.s. jeden kilogram suchej drevnej hmoty, teda jeden kilogram dreva, z ktorého sa odparil všetok obsah vody
w [%] vlhkosť dreva ako paliva vyjadrená v percentách a určená vzorcom

w = [mw / (ms + mw)] × 100%

kde:

mw – hmotnosť vody
ms – suchá hmota dreva

 

Drevo je porézny materiál a v závislosti od druhu stromu má rôznu hustotu:

 

Typ
drevo
Hustota
kg m.s./m³
buk, dub 570
Breza 510
smrekovec 460
borovica, Jelša 420
smrekovec 400
topoľ, wierzba 350

 

Najvhodnejším spôsobom, ako posúdiť množstvo dreva podľa jeho objemu, je prepočet z metrov kubických na metre kubické dreva, ktorý pri znalosti druhu dreva a jeho vlhkosti umožní odhadnúť jeho výhrevnosť pomocou tabuľky:

 

Výhrevnosť dreva [GJ/m³]
Vlhkosť
[%]
buk a dub Breza wierzba smrekovec borovica a jelša smrekovec
0 10,83 9,69 6,65 8,74 7,98 7,60
15 10,59 9,47 6,50 8,55 7,80 7,43
20 10,49 9,38 6,44 8,46 7,73 7,36
25 10,37 9,28 6,37 8,37 7,64 7,28
30 10,24 9,17 6,29 8,27 7,55 7,19
35 10,09 9,03 6,20 8,15 7,44 7,08
40 9,92 8,87 6,09 8,00 7,31 6,96
45 9,71 8,69 5,96 7,84 7,16 6,81
50 9,46 8,47 5,81 7,64 6,97 6,64
55 9,16 8,19 5,62 7,39 6,75 6,43
60 8,78 7,85 5,39 7,08 6,47 6,16

Zanechať Odpoveď

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.