Železobetónové schody

Tvary železobetónových schodov (jednoliaty): a) jedna rýchlosť, b) dvojrýchlostná pokazená, c) dvojrýchlostný, d) liečby, e) špirála, f) trojstupňová pokazená, g) trojstupňový, h) vejárovitý. Železobetónové schody. Železobetónové schody môžu byť vyrobené z monolitického betónu alebo z prvkov […]