Vetrané strechy

Podrobnosti o odvetraných plochých strechách: a) odvetrávacia vrstva umiestnená priamo pod vrstvou tesnej izolácie, b) odvetrávacia vrstva zo špeciálnej vlnitej lepenky pod tepelnou a vodotesnou izoláciou, c) odvetrávacia vrstva pod tepelnú a hydroizolačnú izoláciu, d) vyvetranie za sebou […]