Prefabrikkerte byggesystemer

I forrige 40 I årene fra forrige århundre ble mange forskjellige systemer med prefabrikkerte boliger og generell konstruksjon brukt i Polen. De bærende konstruksjonene til disse systemene var prefabrikkerte armerte betongelementer, hovedsakelig produsert i permanente produksjonsanlegg. For de mest brukte systemene […]