WUF-T-systemer, WWP i inne

WUF-T-systemer, WWP i inne

Både WUF-T og WWP (Wroclaw Great Plate), så vel som andre systemer hadde lignende løsninger som de som ble beskrevet tidligere. For det meste var alle systemene basert på et strukturelt system bestående av plateelementer. De skilte seg hovedsakelig i dimensjonene til elementene, tilkoblingsdetaljer, kantbehandling osv..
Skjøtene var underlagt styrke- og isolasjonskrav: fuktighet-fuktighet skum, termisk og akustisk.
Styrke kreves (vektgrense) leddene til elementene sørget for samarbeid om overføring av krefter.
Yttervegger sørget for passende termiske og fuktige forhold for vaskerom i henhold til de gjeldende standardene. Skjøtene var de svakeste stedene på veggene, som vann og luft kan trenge gjennom.
Løsningene presentert på tegningene viser hvordan veggforbindelsene ble gjort, som oppfylte kravene som ble satt til dem.

Legg igjen et svar

e-postadressen din vil ikke offentliggjøres.