Byggesøyler av stål

Støttestenger på fundamentet: en), b) kolonnebaser, c) detaljer om festing av ankerboltene; 1 - stang, 2 - bunnen av stangen, 3 - ankerstenger,

Kolonnene hviler på fundamentet via kolonnebunnen, strukturen avhenger av tverrsnittet av kolonnen og metoden for å koble kolonnen med fundamentet; stiv, artikulert. I bildet 8.44 presenterer strukturen til bunnen av kolonnen og metodene for forbindelse med fundamentet. For å eliminere unøyaktigheter i utførelsen - dimensjonale avvik i vertikal retning - og for å sikre riktig overføring av krefter fra kolonnen til fundamentfot, vil søylene stoppe på betong "fugemasse", og dessuten forankrer den dem til fundamentet ved hjelp av et anker.

De siste årene har armerte betongplater på trapesformede plater blitt mye brukt i rammekonstruksjon. Disse takene brukes lett både på grunn av deres enkelhet, og enkel utførelse.

Avhengig av avstanden mellom bjelkene og størrelsen på lastene, brukes forskjellige høyder på bølgepappene. High-wave trapesformede plater brukes til større belastninger og større avstander mellom takbjelker. Stråleavstanden er 1,5-3,0 m. For små spenn brukes solide I-bjelker, for de større (gjør ok. 15,0 m) gjennomgående bjelker, og over dette spenn gitterdragere. Plassen i takhøyde brukes til å lede den elektriske installasjonen, ventilasjon og klimaanlegg.

Legg igjen et svar

e-postadressen din vil ikke offentliggjøres. Nødvendige felt er merket *