Prefabrikkerte byggesystemer – System ram H

Konstruksjonsdiagrammer for H-rammesystemet: en) tverrgående layout, b) langsgående oppsett, c) tilkobling av stangen, d) støtter gulvplaten på akterspeilet; 1 - rama, 2 - takplate, 3 - indre ramme, 4 - ytre ramme, 5 - balkongstolpe, 6 - element balkonowy, 7 - overlegg, 8 - støping, 9 - krans, 10 - mørtel.

System ram H.
Den strukturelle strukturen til H-rammesystemet består av en ramme plassert på tvers av bygningens lengdeakse eller parallell, og gulvplatene. Systemet består av elementer: rama H, gulvplater med flere åpninger, avstivende membraner, romlige elementer av balkonger og trappelementer. Designprinsippet til H-rammesystemet i tverrgående og langsgående konfigurasjon er vist i figuren.

Avstand mellom H-rammer begge i tverrarrangementet, og på langs avhenger av lengden på gulvplatene som brukes; i boligbygging er det vanligvis ikke større enn 6,0 m. Avstanden mellom rammesøylene i tverrsystemet er 6,0-7,2 m, mens i lengderetningen 4,8-6,0 m.

Eksterne gardinvegger brukes i H-rammesystemet; sandwichpaneler produsert i fabrikker eller murvegger. Murvegger kan være enkeltlag eller tolags- eller trelags.

Legg igjen et svar

e-postadressen din vil ikke offentliggjøres.