Gulv- og takplater i bygninger i flere etasjer

Tak og takplater: en) tverrsnitt av flerhulls armert betong og forspente betongplater, b) utsikt over ribbeplaten, c) ribbede plater. 2T i T

Tak med kort spenn er laget av solide plater, for større spenn kreves større gulvstivhet, som oppnås ved å øke tykkelsen på platene. For å redusere takets vekt blir det laget hull i platen; disse er de såkalte. flerhullsplater (kanal).

Minimumstykkelsen på panelene avhenger også av de akustiske kravene. Tykkelsen på de faste platene er ca.. 14-18 cm, a med hull 22-30 cm. Figuren viser de forskjellige typene gulvplater som brukes i begge boligbygg, generell, og industri.

Plater med flere hull (Lynx. en) produseres som armert betong og forspennes. Spennvidden av armerte betongplater er opp til 6,0 m, og komprimert til 12,0 m.

Utskjæringer lages ved kantene på gulvplatene, som gir en bedre forbindelse. Langsgående utskjæringer av platene fylt med betong skaper låser mellom platene og forhindrer at de klikker når de endrer posisjonen til de bevegelige lastene (verktøyvariabler). De fremre utskjæringene gir bedre tilkobling av panelene til vegger og andre paneler. Utskjæringer i utvendige veggpaneler skal muliggjøre slike tilkoblinger, som forhindrer dannelse av kuldebroer.

Legg igjen et svar

e-postadressen din vil ikke offentliggjøres.