Hva er restitusjon?

Hva er restitusjon? Økonomisk forvaltning av energiressurser er i ferd med å bli en nødvendighet og en plikt i den moderne verden. I mange år, professorer ved de beste universitetene, over hele verden, de jobber med bedre og bedre enheter, som vil bruke ressursene rasjonelt […]