Konstrukcje ścianowo-płytowe wykonywane z elementów prefabrykowanych

Rodzaje konstrukcji ścianowo-płytowych. W budynkach wielokondygnacyjnych wykonywanych z elementów prefabrykowanych można wyróżnić trzy rodzaje konstrukcji: a)    wielkoblokową, b)    płytową (wielkopłytową), c)    mieszaną; blokowo-szkieletową lub płytowo-szkieletową.…