Hvad du behøver at vide om træ som brændsel?

Hvad du behøver at vide om træ som brændsel?

Træ som brændsel findes i mange former:

 

logs (hugget træ),
træflis,
savsmuld og spåner,
kora,
briketter,
pellets.

 

Træets mangeartede karakter som brændsel gør det vanskeligt at anvende entydige og identiske måleenheder til sammenligning af forskellige typer træbrændsel.

For at standardisere nomenklaturen og lette brugen af ​​træ som brændsel foreslås det at vedtage følgende definitioner af enheder:

1 m³ en kubikmeter massivt trævolumen (træets tykkelse) – f.eks.. 1 m³ skåret fra en tyk træstamme
1 smp en kubikmeter trævolumen inklusive luften mellem træstykkerne

1 mp af træflis, spåner eller savsmuld
afhængig af deres tæthed
<=> Okay. 0,4 m³ træ
1 m³ træ <=> Okay. 2,5 mp af træflis, spåner
eller let komprimeret savsmuld
1 mp brænde
stablet
<=> 0,65-0,85 m³ træ afhængig af
på rullernes størrelse og form
1 mp gren
stablet
<=> 0,25-0,45 m³ træ
1 klump træ
i form af logs
<=> 0,45-0,65 m³ træ

 

Brugen af ​​masseenheder er også tvetydig, fordi 1 kg tørt træ og 1 kg vådt træ betyder også helt andre mængder træ.
Den samme m³ massivt træ mættet med vand kan veje 2 gange eller mere end m³ tørt træ.

 

1 kg m.s. et kilo tør træmasse, altså et kilo træ, hvorfra alt vandindholdet blev fordampet
w [%] træfugtindhold som brændsel udtrykt i procent og bestemt af formlen

w = [mw / (ms + mw)] × 100%

hvor:

mw – masse af vand
ms – tør masse af træ

 

Træ er et porøst materiale og har afhængig af træart en forskellig tæthed:

 

Type
træ
Massefylde
kg m.s./m³
buk, egetræ 570
Birk 510
lærk 460
fyrretræ, Alder 420
gran 400
poppel, wierzba 350

 

Den mest hensigtsmæssige måde at vurdere mængden af ​​træ i henhold til dets volumen er at konvertere fra kubikmeter til kubikmeter træ, som med kendskab til træsorten og dets fugtindhold vil gøre det muligt at estimere dens brændværdi ved hjælp af tabellen:

 

Træets brændværdi [GJ/m³]
Fugtighed
[%]
bøg og eg Birk wierzba lærk fyrretræ og el gran
0 10,83 9,69 6,65 8,74 7,98 7,60
15 10,59 9,47 6,50 8,55 7,80 7,43
20 10,49 9,38 6,44 8,46 7,73 7,36
25 10,37 9,28 6,37 8,37 7,64 7,28
30 10,24 9,17 6,29 8,27 7,55 7,19
35 10,09 9,03 6,20 8,15 7,44 7,08
40 9,92 8,87 6,09 8,00 7,31 6,96
45 9,71 8,69 5,96 7,84 7,16 6,81
50 9,46 8,47 5,81 7,64 6,97 6,64
55 9,16 8,19 5,62 7,39 6,75 6,43
60 8,78 7,85 5,39 7,08 6,47 6,16

Efterlad et Svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.