Jaké jsou náklady na energie v nakupovaném dřevě – 1 tunu březového dřeva

Jaké jsou náklady na energie v nakupovaném dřevě – 1 tun březového dřeva a vlhkost 50%?

Nákup uskutečněn 1 t čerstvého březového dřeva za cenu 85 zlotý. Vlhkost dřeva stanovena metodou vážení vzorku před a po sušení při teplotě. 105°C, dokud nebylo dosaženo konstantní hmotnosti 50%. Prostředek, že došlo k nákupu 0,5 t dřeva i 0,5 t vody. Výhřevnost dřeva s vlhkostí 50% je 8,2 GJ / t.

Výpočty:

Cena energie ve dřevě:

85 PLN / t ÷ 8,2 GJ / t = 10,36 PLN / GJ

Pokud se dřevo nechá vyschnout na vlhkost 15% (24 měsíce pod střechou) budou vhodné velikosti:

ms = 0,51 t
mw = x t
mw/(ms +mw) = 0,15
mw = 0,09 t

Po době koření bude hmotnost dřeva:

m = ms +mw = 0,51 + 0, 09 = 0,6 t

Výhřevnost dřeva s vlhkostí 15%, podle tabulky je 15,79 GJ / t,
energetická hodnota našeho dřeva je tedy stejná:

0,6 t × 15,79 GJ / t = 9,47 GJ

a cena energie ve dřevě bude:

85 PLN ÷ 9,47 = 8,97 PLN / GJ

Díky vysušení dřeva uživatel získal 1,39 PLN / GJ energie, což znamená 13,4 % méně ve srovnání s cenou v den nákupu. To není celá výhoda, protože v kotli nebo krbu je s účinností minimálně použito suché dřevo 20% vyšší než mokré dřevo, proto se přínosy ještě zvýší. Získali bychom spalováním mokrého dřeva 4,9 GJ / t tepla užitečného pro účinnost 60%, špína 1 GJ by byl 85 PLN / t: 4,92 GJ / t = 17,28 PLN / GJ.

Pro suché dřevo jsou vhodné hodnoty 7,58 GJ/t i 11,21 PLN / GJ, a toto je již Fr. 35% levnější při spalování suchého dřeva než při spalování mokrého dřeva.

Metoda vážení dřeva a měření vlhkosti je nejlepší metodou pro stanovení energetické hodnoty dřeva dodávaného do velkých kotelen. Uživatel by měl platit za dodanou energii, a ne kvůli váze, jehož významnou část tvoří voda.

zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.