Štětínský systém

Štětínský systém.
Obrázek ukazuje prefabrikované prvky tvořící konstrukční systém a jejich vzájemnou polohu ve struktuře. Ve štětínském systému byly postaveny výškové budovy 5 i 11 patra. Rozteč příčných stěn byla 2,4 m i 4,8 m. Rozsah 4,8 m byl limit pro stropní stropy přijatý v systému s jednosměrnou výztuží.

Bezdutinové stropní desky o tloušťce 14 cm a rozměry v plánu 329×478 cm byl vyroben v následujících odrůdách:
A) rozpětí základny 2,4 i 4,8 m,
b) s otvory pro instalaci a větracími trubkami o rozpětí 2,4 i 4,8 m.

Okraj desek může být podepřen nebo nepodepřen. Podporovaná periferie měla hnízda s rozmístěnými smyčkami 120 cm, a nepodporovaný profil potřebný pro tvarování spoje, který po naplnění maltou zabránil klíčení.

Vnitřní stěny o tloušťce 15 cm, výšky 263 cm a délka 240 i 480 cm byl vyroben v následujících odrůdách:
A) plné talíře 2,4 i 4,8 m,
b) desky s dveřními otvory,
C) panely s konzolovými překlady,
d) desky se svislými drážkami k opření paty schodiště podesty,
E) chodbové desky na délku 1,4 m,
F) rámy pro schodiště 11-patrových budov.

Z horního okraje desky vyčnívaly usměrňovací a montážní tyče. Vnější nosné stěny byly z betonové desky z expandovaného jílu o tloušťce 40 cm včetně tloušťky vrstvy textury 2,5 cm.

Vnější panely byly vyrobeny v následujících variantách:
A) střední lodžie o dél 4,8 m,
b) rohové lodžie s délkou 5,1 m i 1,5 m,
C) roh,
d) roh plný,
E) kolenní stěny.

Obvody prefabrikovaných prvků byly profilovány na vnější a vnitřní straně stěny. Zateplení spár bylo provedeno zvenčí, a na vnitřní straně, aby byla zajištěna jejich síla.

Samonosné vnější stěny byly vyrobeny z expandovaného jílového betonu o tloušťce 36 cm s texturou a délkou 2,4 i 4,8 m.

Délka desek 4,8 m byl vyroben v následujících odrůdách:
A) s okenními a dveřními otvory,
b) loggiowe,
C) balkón,
d) kolenní stěny.

Okraje stěn byly profilovány podobně jako vnější stěny. Podobně jako systém W-70, a ve štětínském systému, kromě výše zmíněných prvků, systém zahrnoval také sanitární kabiny a schodiště, Logi, balkony a stěny suterénu. Obrázek ukazuje stěnové prvky a podlahový prvek systému.

Konstrukční prvky systému Štětín: A) vnější stěna, b) stropní deska, C) vnitřní stěna.

zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.