Stěnové bloky ve vícepodlažních budovách

Uspořádání bloků v nosných stěnách.

Stěnové bloky ve vícepodlažních budovách lze postavit do zdi (Rys. A) nebo kolem (Rys. b). V budovách do 5 patra se kontakty stěnových bloků mohou shodovat na výšku, zatímco v budovách výše 5 podlahy, je třeba se vyvarovat nepřetržitých kontaktů z důvodu možnosti vysokých smykových napětí v nich.

Ve stěnách z velkých panelů se poloha kontaktů nezmění, protože tangenciální napětí přenášejí spojení hmoždinek.

Svislé stěnové spáry s hmoždinkami.

Prostorovou tuhost budovy zajišťují příčné a podélné stěny. V budovách s příčným uspořádáním nosných stěn by se měly použít výztužné stěny v podélném směru, zatímco v budovách s podélným uspořádáním nosných stěn se používají příčné výztužné stěny. Kromě toho jsou stropy a stěny spojeny spojovacími trámy nebo vhodně tvarovanými spoji, které spojují jednotlivé prvky dohromady a zajišťují prostorovou práci budovy.

zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.