Přirozené větrání

Přirozené větrání.

Přirozené větrání je výměna vzduchu bez použití poháněných zařízení. Má gravitační charakter, tj. je způsobena rozdílem teplot a tlaku vzduchu uvnitř a vně místnosti.

Variantou přirozené ventilace je infiltrace, větrání a provzdušňování.

Infiltrace je příkladem neorganizované ventilace. To pak nastane, když otevřenými dveřmi dovnitř proudí venkovní vzduch, mezery a jiné netěsnosti.

Větrání se pak koná, kdy rozdíl tlaku vzduchu využijeme k jeho nahrazení periodickým otevíráním dveří a oken.

Provzdušňování nazýváme nepřetržitou výměnu vzduchu otvory spojujícími místnosti s okolím, pomocí teplotního a tlakového rozdílu. Jde o organizovanou přirozenou ventilaci a lze ji kombinovat s mechanickou ventilací. Nejběžnějšími vstupními otvory jsou stěnové odsávací ventilační kanály. Intenzita výměny vzduchu je zvýšena díky použití průduchů na střeše, které zvyšují tah vzduchu ve ventilačních kanálech.

zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.